ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Part-time

Υποβολή αιτήσεων το αργότερο μέχρι 19/5/2014 29/7/2014

Η MP & Associates, αντιπρόσωπος της Maplesoft σε Ελλάδα και Κύπρο, αναζητά συνεργάτες μεταπτυχιακούς ή τελειόφοιτους των τμημάτων Φυσικής, Χημείας & Βιολογίας, οποιουδήποτε Ελληνικού Πανεπιστημίου, με καλές γνώσεις του μαθηματικού προγράμματος Maple, εγκατεστημένων οπουδήποτε στην Ελλάδα που να επιθυμούν να συμβάλλουν στην δημιουργία πρωτοποριακού εκπαιδευτικού/διδακτικού υλικού με θεωρία, ασκήσεις και φύλλα αξιολόγησης σύμφωνα με την  διδακτέα ύλη Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Αμοιβή ικανοποιητική και ανάλογη των ικανοτήτων και της απόδοσης των συμμετεχόντων. Μετά την αρχική εκπαίδευση στους χώρους της εταιρείας, ή μέσω Internet, αυτοί που θα επιλεγούν θα μπορούν να εργάζονται όπου θέλουν, αρκεί να έχουν σύνδεση Internet. Χρόνοι παράδοσης υλικού λογικοί. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-7600955 & 210-7600956 (κα Μουσαβερέ), στο 27310-35643 (κος Ψαρρός) ή στο 25510-88634 (κος Μακρής) και αποστείλετε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (με αναλυτική βαθμολογία) στο info@mpassociates.gr .