ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Οι κατωτέρω τιμές αναφέρονται σε άδεια 1 χρήστη. Για τιμές για παραπάνω από 1 χρήστη, ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ, στο 210-7600955 ή στείλτε e-mail στο info@mpassociates.gr

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναφέρονται στη μορφή download του προγράμματος. Δεν αφορούν παράδοση φυσικού προϊόντος. 

ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις & Ιδιώτες (χωρίς ΦΠΑ)
Τιμή για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ΦΠΑ)
Absoft Pro Fortran for Linux 32-bit780.00€670.00€
Absoft Pro Fortran for Linux 64-bit
780.00€670.00€
Absoft Pro Fortran for Windows
690.00€330.00€
Absoft Pro Fortran for Mac OS for Intel
690.00€330.00€
Absoft Pro Fortran for Mac OS X
640.00€310.00€
FX3 for Linux 32-bit200.00€115.00€
FX3 for Linux 64-bit
200.00€115.00€
FX3 for Mac OS for Intel
200.00€115.00€
Winteracter for Absoft Pro Fortran  for Windows 32/64-bit bundle1020.00€870.00€
Winteracter for Absoft Pro Fortran for Windows (IA32)
730.00€620.00€
X/Winteracter for Absoft Pro Fortran for Linux (IA32)
730.00€620.00€
X/Winteracter for Absoft Pro Fortran for Linux/x86-64
730.00€620.00€
X/Winteracter for Absoft Pro Fortran for Mac OS X/x86
730.00€620.00€

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 3/10/2014 και με ισοτιμία €/$=1,235±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).