ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τιμές για Άδειες Ενός Χρήστη του EViews 9.x1

Όλα τα πακέτα EViews 8 είναι σε μορφή download και συνοδεύονται από πλήρη τεκμηρίωση σε μορφή αρχείων PDF που μπορούν να "κατέβουν" από τις ιστοσελίδες του EViews.  Έντυπες εκδόσεις της τεκμηρίωσης, πέντε τόμοι με πάνω από 3000 σελίδες, ΔΕΝ διατίθενται πλέον προς πώληση από την εταιρεία IHS-EViews Global κατασκευάστρια του προγράμματος.


Τιμή ΕΝΟΣ χρήστη 2

Έκδοση

Εμπορική

Ακαδημαϊκή

EViews Standard Edition 9.x

€1600

Ν/Α 

EViews Enterprise Edition 9.x

€2050 

€700


Αναβάθμιση Ενός Χρήστη από EViews 7.x ή 8.x Standard Edition

Έκδοση

Εμπορική

Ακαδημαϊκή

EViews Standard Edition 9.x

€660

N/A

EViews Enterprise Edition 9.x

€1040

€380


Αναβάθμιση Ενός Χρήστη από EViews 7.x ή 8.x Enterprise Edition

Έκδοση

Εμπορική

Ακαδημαϊκή

EViews Enterprise Edition 9.x

€860

€380


Αναβάθμιση Ενός Χρήστη από EViews 6 Standard ή Enterprise Edition και παλαιότερες

Έκδοση

Εμπορική

Ακαδημαϊκή

EViews Standard Edition 9.x

N/A

N/A

EViews Enterprise Edition 9.x

N/A

€430


Αναβάθμιση Ενός Χρήστη από EViews 9 Standard Edition

Έκδοση

Εμπορική

Ακαδημαϊκή

EViews Enterprise Edition 9.x

€620

Ν/Α


ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με ειδικές ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 27/3/2015 και με ισοτιμία €/$=1,07±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο). Οι Εμπορικές τιμές ισχύουν και για Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες. Για ακαδημαϊκές τιμές είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η απόδειξη της ακαδημαϊκής ιδιότητος.

2) Διατίθενται επίσης και τιμές για πολλαπλά πακέτα ή άδειες πολλαπλών χρηστών. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε μας για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).