ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

   

Τιμοκατάλογος αδειών ενός χρήστη

Τιμοκατάλογος αδειών πολλαπλών χρηστών LIMDEP 10

Τιμοκατάλογος αδειών πολλαπλών χρηστών NLOGIT 5


Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αφορούν παράδοση φυσικού προϊόντος. 

To πρόγραμμα προσφέρεται ΜΟΝΟΝ σε μορφή συσκευασίας (Boxed).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αδειών 1 (ΕΝΟΣ) χρήστη


Περιγραφή

Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Δημόσιο, Οργανισμούς, Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ (χωρίς ΦΠΑ)
Νέες ΑγορέςLIMDEP 10940€1360€1360€
NLOGIT 51150€1680€1750€
Upgrades (Αναβαθμίσεις)


LIMDEP 10 upgrade from LIMDEP 9
720€830€870€
NLOGIT 5 upgrade from NLOGIT 4
830€940€970€
NLOGIT 5 upgrade from LIMDEP 9
940€1150€1160€

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ οι εκδόσεις οι παλαιότερες του LIMDEP 9 και του NLOGIT 4, καθώς η εταιρεία αναβαθμίζει ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ!!!

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αδειών Πολλαπλών χρηστώνΠλήθος Χρηστών
Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Δημόσιο, Οργανισμούς, Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

31790,00€2430,00€
42000,00€2850,00€
52210,00€3170,00€
102960,00€4340,00€
153490,00€5350,00€
204020,00€6150,00€

Οι άδειες πολλαπλών χρηστών:

α) δεν διατίθενται σε πλήθος μικρότερο του 3.

β) προσφέρονται σε οποιοδήποτε πλήθος (>2) αλλά δεν αναφέρονται οι τιμές για λόγους χώρου 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αδειών Πολλαπλών χρηστώνΠλήθος Χρηστών
Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Δημόσιο, Οργανισμούς, Ερευνητικά Ιδρύματα κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

32320,00€2960,00€
42640,00€3490,00€
52960,00€3910,00€
104130,00€5610,00€
155190,00€7210,00€
206150,00€8800,00€

Οι άδειες πολλαπλών χρηστών:

α) δεν διατίθενται σε πλήθος μικρότερο του 3.

β) προσφέρονται σε οποιοδήποτε πλήθος (>2) αλλά δεν αναφέρονται οι τιμές για λόγους χώρου 


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 3/10/2014 και με ισοτιμία €/$=1,235±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).