ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Τιμοκατάλογος για επαγγελματικές άδειες ενός χρήστη (για επιχειρήσεις και ιδιώτες)

Τιμοκατάλογος ακαδημαϊκών αδειών ενός χρήστη

Τιμοκατάλογος ακαδημαϊκών αδειών απεριορίστων χρηστών για Εργαστήριο, Τμήμα, Σχολή ή Δίκτυο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 


Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και αναφέρονται στη μορφή download του προγράμματος. Δεν αφορούν παράδοση φυσικού προϊόντος. 

To πρόγραμμα ΔΕΝ προσφέρεται πλέον σε μορφή συσκευασίας (Boxed).


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ για Επαγγελματικές Άδειες (για Ιδιώτες και Επιχειρήσεις)

What'sBest!Options
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Commercial
390,00€130,00€130,00€130,00€130,00€130,00€
Professional770,00€240,00€240,00€240,00€240,00€240,00€
Industrial2300,00€700,00€700,00€700,00€700,00€700,00€
Extended3820,00€1160,00€1160,00€1160,00€1160,00€1160,00€


LINGOOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super390,00€130,00€130,00€130,00€130,00€130,00€
Hyper770,00€240,00€240,00€240,00€240,00€240,00€
Industrial2300,00€700,00€700,00€700,00€700,00€700,00€
Extended3820,00€1160,00€1160,00€1160,00€1160,00€1160,00€


LINDO APIOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super
320,00€110,00€110,00€110,00€110,00€110,00€
Hyper620,00€200,00€200,00€200,00€200,00€200,00€
Industrial1840,00€560,00€560,00€560,00€560,00€560,00€
Extended3060,00€930,00€930,00€930,00€930,00€930,00€


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ αδειών 1 χρήστη για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

What'sBest!Options
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Commercial
220,00€80,00€80,00€80,00€80,00€80,00€
Professional420,00€140,00€140,00€140,00€140,00€140,00€
Industrial660,00€210,00€210,00€210,00€210,00€210,00€
Extended990,00€310,00€310,00€310,00€310,00€310,00€


LINGOOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super
220,00€80,00€80,00€70,00€70,00€70,00€
Hyper420,00€140,00€140,00€140,00€140,00€140,00€
Industrial660,00€210,00€210,00€210,00€210,00€210,00€
Extended990,00€310,00€310,00€310,00€310,00€310,00€


LINDO APIOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super170,00€70,00€70,00€70,00€70,00€70,00€
Hyper340,00€110,00€110,00€110,00€110,00€110,00€
Industrial580,00€190,00€190,00€190,00€190,00€190,00€
Extended830,00€260,00€260,00€260,00€260,00€260,00€


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ αδειών απεριορίστων χρηστών για

Εργαστήρια, Τμήματα, Σχολές ή Δίκτυα ΑΕΙ και ΤΕΙ

What'sBest!Options
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Commercial
1890,00€580,00€580,00€580,00€580,00€580,00€
Professional2830,00€860,00€860,00€860,00€860,00€860,00€
Industrial3770,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€
Extended4710,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€


LINGOOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super
1890,00€580,00€580,00€580,00€580,00€580,00€
Hyper2830,00€860,00€860,00€860,00€860,00€860,00€
Industrial3770,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€
Extended4710,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€


LINDO APIOptions
Έκδοση
BaseBarrierNonlinearGlobalStochasticConic
Super
1890,00€580,00€580,00€580,00€580,00€580,00€
Hyper2830,00€860,00€860,00€860,00€860,00€860,00€
Industrial3770,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€1140,00€
Extended4710,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€1430,00€


1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 3/10/2014 και με ισοτιμία €/$=1,235±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).