ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Όλες οι κατωτέρω άδειες παραδίδονται σε μορφή DOWNLOAD.


Pricing As of - Τιμοκατάλογος (χωρίς ΦΠΑ) όπως ισχύει από 
20/2/2017 

Visit our store to purchase online: 
 

 Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό μας Κατάστημα για άμεση αγορά!  

* Οι Εκπαιδευτικές τιμές προορίζονται για ιδιώτες καθηγητές Β'βάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων καθώς και Φροντιστές), μαθητές και φοιτητές, αλλά ΟΧΙ για αγορές από Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Κολλέγια, Λύκεια και Γυμνάσια (Ιδιωτικά ή Δημόσια) που είναι απαραίτητο να αγοράσουν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 (ΠΕΝΤΕ) άδειες για να τύχουν των ειδικών ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ εκπαιδευτικών τιμών. Είναι απαραίτητη η απόδειξη της ανωτέρω ιδιότητας του αγοραστή καθηγητή.

MathType Unit Price
Τιμή Μονάδος (σε ευρώ) χωρίς ΦΠΑ
Academic*
Εκπαιδευτική Τιμή*
MathType for Windows or Macintosh 99.00€ 59.00€
Upgrade from any prior version of MathType to the latest
Αναβάθμιση από οποιαδήποτε έκδοση του MathType στην τελευταία
  51.00€49.00€
Upgrade to another platform, example: Macintosh to Windows or vice versa (One registration number per upgrade)
Αναβάθμιση σε άλλο λειτουργικό, παράδειγμα: Macintosh σε Windows ή αντίστροφα (Μόνο ένας αριθμός εγγραφής ανά αναβάθμιση)
  51.00€49.00€
Volume Pricing
Ποσοτικές Εκπτώσεις
>=5 units/τεμάχια94.00€/τεμ56.00€
>50 units/τεμάχια89.00€/τεμ54.00€

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 20/2/2017 και με ισοτιμία €/$=1,0451±1% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).

Copyright © 1996-2017  Για την Ελληνική Γλώσσα MP & Associates Ltd. Ολα τα δικαιώματα κατoχυρωμένα.