ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τιμοκατάλογος Minitab 17
Minitab 17 Pricing

Ολες οι επιλογές αδειοδότησης του Minitab περιλαμβάνουν το πρόγραμμα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε μορφή DOWNLOAD και δωρεάν τεχνική υποστήριξη για όλους τους εγγεγραμμένους νόμιμους χρήστες της έκδοσης, καθ΄όλη τη διάρκεια ζωής της έκδοσης. 
All licensing options include Minitab Statistical Software as DOWNLOAD and free technical support for all currently licensed users through the life of the release.

Εμπορική Άδεια Ενός Χρήστη ΕΚΤΟΣ δικτύου
Commercial Single-user No Network

Νέα Άδεια - New license - €1,845

  • A perpetual, individual license
  • Discounted upgrades to new releases

Discounts apply when you purchase two or more licenses. To order:

ΑΓΟΡΑ Τώρα!Buy!

Αναβάθμιση - Upgrade - €1045

Upgrades to Minitab 17 are available to customers who purchased and installed an earlier release.

Αναβαθμίστε - Upgrade!


Πανεπιστημιακή Άδεια Ενός Χρήστη ΕΚΤΟΣ δικτύου
Academic Single-user No Network

Νέα Άδεια - New license - €599

  • A perpetual, individual license
  • Discounted upgrades to new releases

Discounts apply when you purchase two or more licenses. To order:

ΑΓΟΡΑ Τώρα!Buy!

Αναβάθμιση - Upgrade - €399

Upgrades to Minitab 17 are available to customers who purchased and installed an earlier release.

Αναβαθμίστε - Upgrade!


Prices listed:

  • Are in Euros.
  • Do not include applicable tax and shipping and handling charges.
  • Expire September 30, 20145.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).