ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Όλες οι τιμές αναφέρονται σε παράδοση CD με τα εγχειρίδια χρήσης σε μορφή pdf. 

Tα εγχειρίδια χρήσης διατίθενται και σε εντυπη μορφή με καταβολή ιδιαίτερου κόστος που περιλαμβάνει την αξία των βιβλίων πλέον τα μεταφορικά τους. Επικοινωνήστε μαζί μας για το κόστος των εγχειριδίων.

ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις
(χωρίς ΦΠΑ)
Ετήσια Συντήρηση για Επιχειρήσεις (χωρίς ΦΠΑ)Τιμή για ΑΕΙ-ΤΕΙ
(χωρίς ΦΠΑ)
Ετήσια Συντήρηση για ΑΕΙ-ΤΕΙ (χωρίς ΦΠΑ)
OxMetrics Enterprise1985.00€590.00€785.00€230.00€
Ox Professional1255.00€Δεν διατίθεται325.00€Δεν διατίθεται
PCGive625.00€Δεν διατίθεται
325.00€Δεν διατίθεται
STAMP625.00€Δεν διατίθεται
325.00€Δεν διατίθεται
G@RCH1255.00€Δεν διατίθεται
325.00€Δεν διατίθεται
SsfPack1255.00€Καλέστε μας!1255.00€Καλέστε μας!

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 2/1/2014 και με ισοτιμία €/$=1,34±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη). Οι Εμπορικές τιμές ισχύουν και για Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες προσαυξημένες κατά 8%, ποσοστό που αντιστοιχεί στις κρατήσεις, εισφορές και καθυστερήσεις αποπληρωμών του Δημοσίου.

2) Για ακαδημαϊκές τιμές είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η απόδειξη της ακαδημαϊκής ιδιότητος.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).

ΑΓΟΡΑ ΤΩΡΑ από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με ειδικές ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ