ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


;Όλες οι τιμές αφορούν download του προγράμματος. Δεν αφορούν παράδοση φυσικού προϊόντος.
Η παράδοση προϊόντος σε μορφή συσκευασίας (Boxed) επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής και εκτελωνισμού, περίπου 250ευρώ+ΦΠΑ.

ΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ
(χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή για Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ & ΤΕΙ) (χωρίς ΦΠΑ)
ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ
Protomodeler1000.00€900.00€
Protomodeler Scanner
2150.00€1975.00€
Photomodeler Motion2990.00€2775.00€
Συντήρηση - Maintenance διαρκείας 1 έτους
Protomodeler
180.00€175.00€
Protomodeler Scanner
310.00€300.00€
Photomodeler Motion
400.00€380.00€
Αναβάθμιση από προηγούμενη έκδοση
Protomodeler
345.00€325.00€
Protomodeler Scanner
615.00€575.00€
TradeUp (ανταλλαγή σε μεγαλύτερη έκδοση με αναβάθμιση)
Protomodeler Scanner
1150.00€1055.00€
Photomodeler Motion από Photomodeler Scanner
880.00€810.00€
Photomodeler Motion από Photomodeler
1920.00€1750.00€

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 2/1/2014 και με ισοτιμία €/$=1,34±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. 

2) Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο).

3) Οι Εμπορικές τιμές εφαρμόζονται επίσης και σε Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Κέντρα Ερευνών.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).

Οι ανωτέρω τιμές έχουν υπολογισθεί με ισοτιμία Ευρώ/$CAN = 1,43±2%

Τελευταία ενημέρωση 19/1/2014