ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΠεριγραφήΤιμή για Επιχειρήσεις, Ιδιώτες κλπ (χωρίς ΦΠΑ)
RS3 v1.0 personal (κλειδωμένο σε ένα ΜΟΝΟ υπολογιστή)7870.00€
RS3 v1.0 portable (κλειδωμένο με USB)
9780.00€
Phase2 8.0
5000.00€
Slide 6.0
2610.00€
Examine3D 4.0
1940.00€
Settle3D 2.0
1460.00€
Unwedge 3.0
1370.00€
Swedge 5.0
1370.00€
RocFall 4.0
980.00€
RocSupport 3.0
980.00€
RocData 4.0
980.00€
RocTopple v.1.0 personal (κλειδωμένο σε ένα ΜΟΝΟ υπολογιστή)
790.00€
RocTopple v.1.0 portable (κλειδωμένο με USB)
1080.00€
Dips 6.0 personal (κλειδωμένο σε ένα ΜΟΝΟ υπολογιστή)
790.00€
Dips 6.0 portable (κλειδωμένο με USB)
1080.00€
RocPlane 2.0
790.00€
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Swedge 5.0 & RocPlane 2.0 (με ένα USB)
1650.00€

1) Οι ανωτέρω τιμές όπως διαμορφώθηκαν την 3/10/2014 και με ισοτιμία €/$=1,23±2% Μεταβολές στην ισοτιμία επιφέρουν ανάλογες μεταβολές στις αναφερόμενες τιμές. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμμία απολύτως προειδοποίηση. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ (ούτε κρατήσεις, προεισπράξεις φόρου κλπ. που επιβαρύνουν τον πελάτη όταν είναι το Δημόσιο). Οι Εμπορικές τιμές ισχύουν και για Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται ΕΙΔΙΚΑ για το ΔΗΜΟΣΙΟ, τους Οργανισμούς και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με 20% επιπλέον, αν οι παραγγελίες γίνουν μετά τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, οπότε και οι πληρωμές συνήθως γίνονται μετά από 2 έως 5 μήνες (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οπότε καλέστε για να βεβαιωθείτε για τις τιμές).