ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Το EViews προσφέρει σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς αλλά και φοιτητές πρόσβαση σε πανίσχυρα εργαλεία προβλέψεων, στατιστικής και μοντελοποίησης μέσα από ένα ευρηματικό και ευκολόχρηστο περιβάλλον εργασίας.

EViews blends the best of modern software technology with cutting edge features. The result is a state-of-the art program that offers unprecedented power within a flexible, easy-to-use interface.

Explore the world of EViews and discover why it's the worldwide leader in Windows-based econometric software and the choice of those who demand the very best.

Τιμοκατάλογος και Πληροφορίες για ΑΜΕΣΗ Παραγγελία


© 2015 IHS Global Inc. All Rights Reserved.