ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


LINGO 15.0 - Optimization Modeling Software for Linear, Nonlinear, and Integer Programming


An Overview of LINGO

LINGO is a comprehensive tool designed to make building and solving Linear, Nonlinear (convex & nonconvex/Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Stochastic, and Integer optimization models faster, easier and more efficient. LINGO provides a completely integrated package that includes a powerful language for expressing optimization models, a full featured environment for building and editing problems, and a set of fast built-in solvers. The recently released LINGO 14.0 includes a number of significant enhancements and new features. Click here for more information on these new features.

Lingo Optimization Modeling Software
  


Download a Trial Version 
You can download a free trial version of LINGO from our website. Try it out, look at dozens of sample models, and browse the full user manual via the online Help. It has all of the functions and features of our regular versions, but the problem capacity has been limited. 

Key Benefits of LINGO

Easy Model Expression

- LINGO will help you cut your development time. It lets you formulate your linear, nonlinear and integer problems quickly in a highly readable form. LINGO's modeling language allows you to express models in a straightforward intuitive manner using summations and subscripted variables -- much like you would with pencil and paper. Models are easier to build, easier to understand, and, therefore, easier to maintain.

Convenient Data Options

- LINGO takes the time and hassle out of managing your data. It allows you to build models that pull information directly from databases and spreadsheets. Similarly, LINGO can output solution information right into a database or spreadsheet making it easier for you to generate reports in the application of your choice.

Powerful Solvers

- LINGO is available with a comprehensive set of fast, built-in solvers for Linear, Nonlinear (convex & nonconvex/Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Stochastic, and Integer optimization. You never have to specify or load a separate solver, because LINGO reads your formulation and automatically selects the appropriate one.

Model Interactively or Create Turn-key Applications

- You can build and solve models within LINGO, or you can call LINGO directly from an application you have written. For developing models interactively, LINGO provides a complete modeling environment to build, solve, and analyze your models. For building turn-key solutions, LINGO comes with callable DLL and OLE interfaces that can be called from user written applications. LINGO can also be called directly from an Excel macro or database application.

Extensive Documentation and Help

- LINGO provides all of the tools you will need to get up and running quickly. You get the LINGO User Manual (in printed form and available via the online Help), which fully describes the commands and features of the program. Also included with super versions and larger is a copy of Optimization Modeling with LINGO, a comprehensive modeling text discussing all major classes of linear, integer and nonlinear optimization problems. LINGO also comes with dozens of real-world based examples for you to modify and expand.


Διάφορες εκδόσεις του LINGO, οι πρόσθετες επιλογές τους και οι δυνατότητές τους

- Το LINGO προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις, αναλόγως με τις δυνατότητες και τις διαστάσεις επίλυσης του προβλεπόμενου μοντέλου, με πρόσθετες επιλογές (options) που προσαυξάνουν τις δυνατότητες επίλυσης. Ακολουθεί πίνακας με τις δυνατότητες από πλευράς μεταβλητών, περιορισμών και ακεραίων που θέτει ο κάθε συνδυασμός έκδοσης και προσθέτων επιλογών.Βασική Μη Γραμμικά Καθολικό
ΈκδοσηΓραμμικά Μοντέλα

Περιορισμοί Μεταβλητές Ακέραιοι Μη Γραμμ. Μεταβλητές Multistart Μη Γραμμ. Μεταβλητές Μη Γραμμ. Μεταβλ. Καθολικού Επιλυτή
Super 1000 2000 200 200
200
10
Hyper 4000 8000 800 800 800 20
Industrial
16000 32000 3200 3200 3200 50
Extended Απεριόριστοι Απεριόριστες Απεριόριστοι Απεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες


Copyright © 2015 LINDO SYSTEMS. All Rights Reserved.