ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Έλεγχοι και Αξιολόγηση για οποιοδήποτε μάθημα περιέχει Μαθηματικά (STEM) (π.χ. Φυσικοχημεία, Οικονομικά, Μαθηματικά, Βιολογία, Περιβαλλοντικά, όλα τα μαθήματα των Πολυτεχνικών και Τεχνικών Σχολών κλπ) -και όχι μόνον- ΟΛΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και βασισμένα στο Web

Το Maple T.A. είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο online διεξαγωγής ελέγχων, διαγωνισμάτων, εμπέδωσης και αξιολόγησης που σχεδιάστηκε ειδικά για μαθήματα στα οποία εμπλέκονται μαθηματικά, αλλά όχι μόνο για αυτά! Οι απαράμιλλες ικανότητές του επιτρέπουν στους διδάσκοντες να αξιολογούν την πραγματική κατανόηση μαθηματικών και άλλων εννοιών, καθιστώντας το ιδανικό για μαθήματα θετικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία κλπ), τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM, ακρωνύμιο στα αγγλικά των λέξεων Science, Technology, Engineering, Mathematics). Συμβατό με σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων, το Maple TA μπορεί να ενσωματωθεί με απευθείας σύνδεση με την όλη υποδομή εκμάθησης που έχετε εγκαταστήσει. Υποστηρίζει επίσης στρατηγικές για χρήση κινητών στον τομέα της εκπαίδευσης επιτρέποντας στους μαθητές/φοιτητές/σπουδαστές να έχουν πρόσβαση στις εξετάσεις και τις εργασίες τους από συσκευές tablet.

Δείτε το Video: Οι 10 Κύριοι Λόγοι για τους Οποίους Χρειάζεστε το Maple T.A.

Designed especially for courses involving mathematics

Offering standard math notation, sophisticated plotting, free-response math questions, intelligent grading of responses, and more, Maple T.A. provides everything you need to take full advantage of automated assessment in your math-based courses.

Compatible with virtually any online course management environment

Maple T.A. can be integrated with Blackboard®, Moodle™, Brightspace™ by D2L™, and more, offering single sign-on, a consolidated gradebook, and easy access to all student assignments regardless of where they were created.

Mobile-accessible

Whether you are developing a full mobile strategy or simply giving students a way to do homework from the campus coffee shop, Maple T.A. provides a tablet-compatible assessment environment that works with iPad®, Android™ tablets, and more.Kύρια Χαρακτηριστικά

Φυσική Μαθηματική Σημειογραφία 
Το Maple T.A. υποστηρίζει τη χρήση της τυπικής μαθηματικής σημειογραφίας και στo κείμενο της εκφώνησης της ερώτησης και στην απάντηση του μαθητή/φοιτητή, έτσι ώστε ο μαθητής/φοιτητής να μπορεί να εστιάσει στην εργασία του και όχι να ασχολείται με το πρόγραμμα.


Απαντήσεις Ελεύθερης Απόκρισης  
Με το Maple T.A., μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις ελεύθερης απόκρισης, συμπεριλαμβανομένων και ερωτήσεων που επιδέχονται περισσότερες της μιας σωστής απαντήσεως. Το Maple T.A. θα εκτιμήσει με εφυή τρόπο τις αποκρίσεις, όπως ακριβώς θα κάνατε και εσείς.


Αρχίστε Άμεσα 
Αν το επιθυμείτε μπορείτε να μας αφήσετε να αναλάβουμε να φιλοξενήσουμε εμείς την υπηρεσία του δικού σας Maple T.A. Μπορείτε να αρχίσετε άμεσα και να μην ανησυχήσετε ποτέ για τις ρυθμίσεις του στυστήματός σας ή τη συντήρηση του server.


 See More

Περιεχόμενο Έτοιμο για Χρήση 

Επισκεφθείτε το Κέντρο Πόρων του Καθηγητή 
Κατεβάστε χιλιάδες δωρεάν ερωτήσεις του Maple T.A. που αφορούν διαφορικό λογισμό, άλγεβρα, precalculus, φυσική, μηχανική και πολλά ακόμη από το Κέντρο Πόρων του Καθηγητή.


 Visit the Teacher Resource Centre

 


Designed for Math-Based Assessment

  • Full support for standard math notation
  • Free-response and open-ended questions
  • Intelligent grading of mathematical responses, just like you would do yourself
    • Respects mathematical equivalence, when appropriate. For example, if the correct answer is , Maple T.A. will also accept Correct Answer , and if the answer is Correct Answer, Maple T.A. will also accept Correct Answer . 
    • Handles questions with infinitely many correct answers, such as “Give an example of a function that has a maximum at x = 0,” “List three composite numbers that have no factors in common,” or “Give an example of an invertible matrix.”
  • Sophisticated visualization tools
  • Access to the mathematical power of Maple, supporting virtually any area of mathematics

Mathematics Features in Maple T.A.Nέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο 
Maple T.A. 10

Mobile support for tablets, graph sketching and free body diagram questions, a streamlined interface, and much more!

View all new features

Maple T.A. Question Content

Thousands of questions are available for you to use and customize within your Maple T.A. implementation. Content is available within the Maple T.A. Cloud for subjects such as calculus, precalculus, algebra, differential equations, linear algebra, physics, chemistry, engineering, statistics and economics. In addition, Maplesoft offers pre-packaged sets of question content that has been developed in partnership with prestigious organizations and school systems.

Maple T.A. Cloud

Packaged Content


Upcoming Live Webinars

To learn more about Maplesoft and what our products and technology can do for you, take advantage of our live webinars conducted by Maplesoft experts.


Creating Questions in Maple T.A.