ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Διαβάστε παρακάτω τα πάντα για όλα τα νέα χαρακτηριστικά του Stata 14. Και αυτά είναι μόνο τα νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να μάθετε  τα πάντα για το Stata καθώς και τα πάντα γύρω από  όλα τα χαρακτηριστικά του Stata.

Bayesian analysis

graph
 • Thousands of built-in models
 • Add your own models
 • Adaptive Metropolis–Hastings
 • Gibbs sampling
 • Convergence diagnostics
 • Posterior summaries
 • Hypothesis testing
 • Model comparison
 • More

graphIRT (item response theory)

 • Binary response models—1PL, 2PL, 3PL
 • Ordinal response models—graded response, partial credit, rating scale
 • Nominal response model
 • Hybrid models
 • Item characteristic curves
 • Test characteristic curves
 • Item information function
 • More


Unicode

 • Data
 • Variable and value labels
 • Variable names!
 • More


Multilevel survival models

graph
 • Random effects
 • Crossed effects
 • Two, three, higher level
 • Right censoring
 • Exponential, Weibull, ...
 • Survey data


Power and sample size

pss
 • Contingency tables
 • Cochran–Mantel–Haenszel test
 • Test for trend
 • Matched case–control studies
 • Survival analysis


Markov-switching models

graph
 • Autoregressive model
 • Dynamic regression model
 • State-dependent parameters
 • Transition probabilities
 • State membership probabilities


Panel-data survival models

graph
 • Random effects (intercepts)
 • Random coefficients
 • Right-censoring
 • Exponential, Weibull, ...
 • Survival graphs
 • More

Fractional outcome regression

graph
 • Fractions, proportions, ...
 • Beta regression
 • Probit and logit
 • Heteroskedasticity
 • Odds ratios


More documentation

graph
 • Two all new manuals
 • 12,000+ total pages
 • Quick starts
 • Thousands of worked examples
 • Overview of statistical methods
 • More
Stata/MP. As with all of Stata, many of the new features in Stata 14 support multicore processors when using Stata/MP. Run faster, run Stata/MP.

Επίσης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Γιατί να χρησιμοποιήσω το Stata και μάθετε όλες τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών του Stata.

Πριν προχωρήσετε σε αγορά, διαβάστε τους όρους χρήστης του προγράμματος εδώ!.

© Copyright 1996–2016 StataCorp LP