ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα;

 ΑΓΟΡΑ Τώρα! BUY Now! 

To TeX2Word είναι ένας μετατροπέας, σχεδιασμένος έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μαζί με το Microsoft Word και ο οποίος επιτρέπει στο Microsoft Word να ανοίγει έγγραφα μορφής TeX (αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε μορφές βασισμένες στο TeX, όπως LaTeX κλπ). Αυτό σας δίνει την ευκαιρία να μετατρέψετε υπάρχοντα έγγραφα TeX σε έγγραφα του Microsoft Word.

Για Ποιόν Λόγο;

Γιατί μπορεί να χρειάζεσθε τα έγγραφά σας να είναι σε μορφή Microsoft Word; Το TeX/LaTeX είναι το de-facto πρότυπο στις επιστημονικές εκδόσεις, αλλά και πολλοί εκδότες δέχονται επιστημονικές ανακοινώσεις κλπ έγγραφα μόνο σε μορφή Microsoft Word. Ενας άλλος λόγος είναι το ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι συμβατές με το Microsoft Word, για παράδειγμα έγγραφα του Microsoft Word μπορεί να δημοσιεύονται στο Web χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την τεχνολογία Mathpage που έρχεται ενσωματωμένη στο πρόγραμμα MathType της Design Science.

Πώς το Χρησιμοποιώ;

Απαξ και εγκατασταθεί το TeX2Word, η λειτουργία του είναι απρόσκοπτη και διαφανής και κατωτέρω εμφανίζεται μια διαδικασία τριών βημάτων για την μετατροπή ενός αρχείου TeX σε Microsoft Word: 
 Eκκινήσατε το Microsoft Word (αν δεν τρέχει ήδη).
 Καλέσατε από το μενού το πλαίσιο διαλόγου File|Open... (ή αν έχετε την ελληνική έκδοση Αρχείο|Άνοιγμα...) και επιλέξατε ως Αρχεία Τύπου (Files of Type) το "TeX".

 Επιλέξατε το αρχείο που επιθυμείτε αν εισάγετε και πατήστε Open (ή αν έχετε την ελληνική έκδοση ’Aνοιγμα

Αυτό ήταν όλο!


Απαιτήσεις Συστήματος

Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το TeX2Word, ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει τα ακόλουθα:

Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7 ή νεώτερα.
Ο μετατροπέας TeX2Word δεν είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή, αλλά ένα πρόσθετο στο Microsoft Word και απαιτεί την έκδοση Microsoft  Word 97, 2000, 2003, 2007, 2010 32-bit.
Αν χρησιμοποιείτε έκδοση του Word παλαιότερη του 2007 χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το MathType της Design Science (έκδοση 4 ή νεώτερη).
Σκληρό δίσκο με τουλάχιστον 100 MB ελεύθερο χώρο.


Τελευταία ενημέρωση: 12 Δεκεμβρίου 2013 - Last modified at: 12/12/2013

Copyright © για την Ελληνική Γλώσσα 2003 από την MP & Associates. To περιεχόμενο εμπείπτει στα άρθρα του Ν2121/93 "περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας".
Τα Word2TeX, TeX2Word και pseudoTeX είναι σήματα κατατεθέντα της Chikrii SoftLab.
Ολα τα ονόματα και σήματα εταιριών και προϊόντων αποτελούν σήματα και/ή σήματα κατατεθέντα των αντιστοίχων κατόχων τους.