ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΥ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


What'sBest!  12.0 - Excel Add-In for Linear, Nonlinear, and Integer Modeling and Optimization

An Overview of What'sBest!

What'sBest! is an add-in to Excel that allows you to build large scale optimization models in a free form layout within a spreadsheet. What'sBest! combines the proven power of LinearNonlinear (convex and nonconvex/Global), Quadratic, Quadratically Constrained, Second Order Cone, Stochastic, and Integeroptimization with Microsoft Excel -- the most popular and flexible business modeling environment in use today. The recently released What'sBest! 12.0 includes a number of significant enhancements and new features. View more information on these new features. See how to formulate SP Models in What'sBest!.

PC Magazine

 

What'sBest spreadsheet solver

Download a Trial Version

You can download a free trial version of What'sBest! from our website. You can try it out, look at dozens of sample models, and browse the user manual via the online Help. It has all of the functions and features of our regular version, but the problem capacity has been limited. All LINDO products come with a 60 day no questions asked, money-back guarantee. You can also  place an order directly from our website or contact LINDO Systems for more information.

Key Benefits of What'sBest!


The World's Most Powerful Solver for Microsoft Excel
- What'sBest! will efficiently solve your biggest, toughest models. The linear, integer, nonlinear and global solvers in What'sBest! have been designed for large scale commercial use and field tested on real world models by companies around the world. For optimization modeling in Excel, What'sBest! offers unrivaled speed and capacity.

Modeling is Fast and Easy

- Excel users will find What'sBest! to be an easy and powerful tool for solving optimization problems. Most users are able to begin modeling within minutes of installation.

Build Models for your Clients

- What'sBest! is an ideal tool for creating optimization applications for use by others. What'sBest! allows you to provide the application in a form that is best suited to the user. For managers, you can build a simple, easy-to-understand spreadsheet. For clerical workers, you can create turn-key applications with custom interfaces.

Extensive Documentation and Help

- What'sBest! provides all of the tools you will need to get up and running quickly. You get the What'sBest! User Manual (in printed form and available via the online Help) that fully describes the commands and features of the program. Also included in the manual is discussion of the major classes of linear, integer and nonlinear optimization problems along with over two dozen real world based examples that you can modify and expand.


Διάφορες εκδόσεις του What'sBest!, οι πρόσθετες επιλογές τους και οι δυνατότητές τους

- Το What'sBest! προσφέρεται σε διάφορες εκδόσεις, αναλόγως με τις δυνατότητες και τις διαστάσεις επίλυσης του προβλεπόμενου μοντέλου, με πρόσθετες επιλογές (options) που προσαυξάνουν τις δυνατότητες επίλυσης. Ακολουθεί πίνακας με τις δυνατότητες από πλευράς μεταβλητών, περιορισμών και ακεραίων που θέτει ο κάθε συνδυασμός έκδοσης και προσθέτων επιλογών.ΒασικήΜη ΓραμμικάΚαθολικό
ΈκδοσηΓραμμικά Μοντέλα

ΠεριορισμοίΜεταβλητέςΑκέραιοιΜη Γραμμ. ΜεταβλητέςMultistart Μη Γραμμ. ΜεταβλητέςΜη Γραμμ. Μεταβλ. Καθολικού Επιλυτή
Commercial10002000200200
200
10
Professional4000800080080080020
Industrial
160003200032003200320050
ExtendedΑπεριόριστοιΑπεριόριστεςΑπεριόριστοιΑπεριόριστες
Απεριόριστες
Απεριόριστες


Copyright © 2014 LINDO SYSTEMS. All Rights Reserved.