Γενικές πληροφορίες για το T*SOL®
Σχεδιασμός και Προσομοίωση Ηλιακών Θερμαντικών Συστημάτων


ΕΚΔΟΣΗ 4.02

Το πρόγραμμα αυτό έχει καθιερωθεί επιτυχώς στην Γερμανία σαν το καλύτερο και πιό προηγμένο λογισμικό στα ηλιακά, το T*SOL ® προσφέρεται τώρα στην αγγλική έκδοση 4.02. Εχει αναπτυχθεί για να βοηθά μηχανικούς, σχεδιαστές και ειδικούς για την ενέργεια στον σχεδιασμό, την ανάλυση και την προσομοίωση θερμικών ηλιακών συστημάτων, ενώ παράλληλα το T*SOL χρησιμοποιείται από πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

Το T*SOL® τρέχει στα Windows και είναι εύκολο στην χρήση χωρίς καμμία ανάγκη εκπαίδευσης. Εκτός του εξαιρετικά επεξηγηματικού (βήμα προς βήμα) εγχειριδίου χρήσης, υπάρχει ακόμη on-line βοήθεια, ενώ η διάταξη της οθόνης είναι απλή, καθαρή και εξαιρετικά φιλική στον χρήστη.

Πέντε κλασσικά συστήματα θέρμανσης νερού με ηλιακή ενέργεια, δύο εκ των οποίων περιλαμβάνουν και θέρμανση του χώρου, μπορούν να ελεγχθούν κάτω από διαφορετικές παραμέτρους, με τα αποτελέσματα (θερμοκρασίες, ενέργειες, αποδόσεις και solar fraction) να μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα και να παρουσιασθούν σε μορφή διαγράμματος ή γραφήματος. Μπορούν να προσομοιωθούν χρονικές περίοδοι από μιά μέρα έως ένα χρόνο, ανάλογα με τις απαιτήσεις μας. Χαρακτηριστικά δεδομένα για διάφορους τύπους συλλεκτών, μετεωρολογικά δεδομένα για διάφορες τοποθεσίες καθώς και τα προφίλ κατανάλωσης για διάφορα πεδία εφαρμογών παρέχονται σαν αρχεία τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Για όσους ενδιαφέρονται να δουν καλύτερα και εκτενέστερα το T*SOL ®υπάρχει demo έκδοση του προγράμματος που μπορείτε να ζητήσετε να σας την αποστείλουμε.